УСЛУГИ

КАКВО ПРАВИМ

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

  • Консултации с експерт по въпроси, свързани с прилагането на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия: производство, търговия, употреба и транспортиране (включително по ADR); придобиване, съхранение, носене и употреба на оръжия и боеприпаси от Физически и/или Юридически Лица.
  • Консултантски услуги (включително одит и участие в проекти) в областта на минното дело, свързани с правилното и безопасно използване на взривната енергия и оптимизиране параметрите на ПВР.
  • Намиране причината за откази, неправилно сработване и други причини за неудовлетворителен резултат от ПВР.
  • Техническа помощ и участие в проекти (включително и управление на проекти) в областта на разработката, контролa на качеството и безопасното производство на Промишлени Взривни Вещества (ПВВ) и средства за взривяване (СВ).
  • Оценка на безопасността на процеси и линии за производство на ПВВ и СВ.
  • Одит, техническа помощ, участие в проекти (включително и управление на проекти) с цел оптимизация на съществуващи технологични процеси и производствени линии за ВВ и СВ.
  • Еднократна или абонаментна Технологична поддръжка на съществуващи и новоразработени линии за производство на ВВ и СВ.

ИЗМЕРВАНЕ НА СКОРОСТТА

на детонация на единични заряди и /или на няколко заряда/сондажа едновременно на повърхността и във взривни сондажи.

ИЗМЕРВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ЕДИНИЧНИ И ПОВТАРЯЩИСЕ ВЗРИВНИ РАБОТИ

Вибрации, УВВ, Шум, Прах, Водно Ниво, както и на вибрации, породени от други дейности. Предлагат се както еднократно замерване, така и постоянен мониторинг на повтарящи се дейности, като резултатите се съобщават на клиента незабавно със SMS или на специален за целта уебсайт, защитен с парола за достъп на оторизираните от клиента потребители.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Нуждате се от експертни услуги при производството на промишлени взривни вещества и/или от решения в областта на минното дело и пробивно-взривните работи?

Ние, от Пи Би Екс Консултинг, сме на ваше разположение.