УСЛУГИ

КАКВО ПРАВИМ

ИЗМЕРВАНЕ / МОНИТОРИНГ НА ВРЕДНИ ИЛИ НЕЖЕЛАНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ВЗРИВНИ, СТРОИТЕЛНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

Вибрации, УВВ, Шум, Прах, Водно Ниво, Замърсяване на водни басейни и много други.  Предлагат се както еднократно замерване, така и постоянен  мониторинг на повтарящи се дейности,  като резултатите се съобщават на клиента незабавно със  SMS или  на специален за целта уебсайт,  който е защитен с парола за достъп на оторизираните от клиента потребители.

ИЗМЕРВАНЕ СКОРОСТТА НА ДЕТОНАЦИЯ

… на единични заряди и /или на няколко заряда едновременно на повърхността и във взривни сондажи.

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

  • Консултации с експерт по въпроси, свързани с прилагането на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия: производство, търговия, употреба и транспортиране (включително по ADR); придобиване, съхранение, носене и употреба на оръжия и боеприпаси от Физически и/или Юридически Лица.
  • Консултантски услуги (включително одит и участие в проекти) в областта на минното дело, свързани с правилното и безопасно използване на взривната енергия и оптимизиране параметрите на ПВР.
  • Намиране причината за откази, неправилно сработване и други причини за неудовлетворителен резултат от ПВР.
  • Техническа помощ и участие в проекти (включително и управление на проекти) в областта на разработката, контролa на качеството и безопасното производство на Промишлени Взривни Вещества (ПВВ) и средства за взривяване (СВ).
  • Оценка на безопасността на процеси и линии за производство на ПВВ и СВ.
  • Одит, техническа помощ, участие в проекти (включително и управление на проекти) с цел оптимизация на съществуващи технологични процеси и производствени линии за ВВ и СВ.
  • Еднократна или абонаментна Технологична поддръжка на съществуващи и новоразработени линии за производство на ВВ и СВ.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Нуждате се от експертни услуги при производството на промишлени взривни вещества и/или от решения в областта на минното дело и пробивно-взривните работи?

Ние, от Пи Би Екс Консултинг, сме на ваше разположение.